ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE SZEROKO POJĘTEGO BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

AKTY PRAWNE

NASZA MISJA

NASZA MISJA RK.PL kieruje się dobrem swoich obecnych i przyszłych Klientów. Dążymy do tego, aby posiadany twórczy potencjał, wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm w działaniu oraz nowatorskie rozwiązania techniczne przyczyniały się do pozyskania i utrzymania wiodącej pozycji firmy na rynku bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz zmierzały do pozyskania opinii solidnego partnera, współodpowiedzialnego za…

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI Polityka Jakości stanowi element długofalowej strategii rozwoju RoadKings.pl, i tworzy podstawy egzystencji w burzliwym otoczeniu firmy. Podstawowym celem naszej działalności jest podnoszenie jakości świadczonych usług, zapewnienie i utrzymanie zadowolenia Klientów oraz pogłębienia ich zaufania do Firmy, jako wiarygodnego dostawcy usług i produktów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dokładamy…

JAKOŚĆ WYKONANIA

Dbamy o to aby świadczone usługi i oferowane produkty były zawsze na jak najwyższym poziomie i jak najwyższej jakości, dlatego też współpracujemy z najlepszymi polskimi i światowymi producentami i dystrybutorami.

O NAS

RoadKings.pl
to angielsko brzmiąca nazwa Marki, która stworzona została przez przedsiębiorstwo w 100% polskie.

Marka powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, a tworzą ją ludzie uwrażliwieni na bezpieczeństwo i kulturę poruszania się po drogach.

Firma otrzymała wsparcie w ramach projektu „Wykorzystaj swój potencjał!” realizowanego przez Alter Ego Marta Woźniak w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII – REGIONALNY RYNEK PRACY

Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT. Firma otrzymała dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na otwarcie i rozwój działalności polegającej na sprzedaży elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, doradztwie i szkoleniach z zakresu BRD.

cele firmy – bycie liderem w sprzedaży elementów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz promowaniu kultury i BRD

wartość projektu 25 533,54 PLN

wkład Funduszy Europejskich 20 758,98PLN

RoadKings.pl ma w swej ofercie wszystko co jest niezbędne i może być przydatne w procesie dbałości o bezpieczeństwo na drogach – od etapu projektowania zabezpieczenia ruchu, poprzez odblaski dla użytkowników ruchu, oświetlenie – ostrzegawcze i ogólne, oznakowanie dróg i ciągów komunikacyjnych, zapory, kładki dla pieszych, progi zwalniające, aż po ogrodzenia budowalne, a na elementach małej architektury miejskiej skończywszy.

Dbamy o to aby świadczone usługi i oferowane produkty były zawsze na jak najwyższym poziomie i jak najwyższej jakości, dlatego też współpracujemy z najlepszymi polskimi i światowymi producentami i dystrybutorami.

Dzięki takiemu podejściu mają Państwo pewność że zakupione w RoadKings.pl produkty spełniają wszelkie wymagane prawem normy, posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty, oraz są dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

Firma to przede wszystkim ludzie. RoadKings.pl tworzą najwybitniejsi specjaliści w swoich dziedzinach, którzy całe swoje dotychczasowe życie zawodowe poświęcili pracy na rzecz kreowania i utrzymania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.,