POLITYKA JAKOŚCI

Polityka Jakości stanowi element długofalowej strategii rozwoju RoadKings.pl, i tworzy podstawy egzystencji w burzliwym otoczeniu firmy. Podstawowym celem naszej działalności jest podnoszenie jakości świadczonych usług, zapewnienie i utrzymanie zadowolenia Klientów oraz pogłębienia ich zaufania do Firmy, jako wiarygodnego dostawcy usług i produktów z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były realizowane terminowo, spełniały wymagania i oczekiwania Klienta oraz były zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dla osiągnięcia celów naszej firmy stwarzamy warunki zwiększające skuteczność oraz efektywność działań poprzez podnoszenie kompetencji własnych, rozbudzenie świadomości w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość realizowanych usług. Kształcenie i doskonalenie zawodowe zapewnia utrzymanie wysokiego poziom wiedzy, jak również umożliwia osobisty rozwój, oraz wzmacnia poczucie identyfikacji z Firmą.

Gwarantem jakości naszych usług i miarą naszych sukcesów jest profesjonalizm obsługi i satysfakcja naszych Klientów. Dbanie o jakość świadczonych usług znajduje swój wyraz we wszystkich czynnościach organizacyjnych, technicznych i handlowych, które są planowane i nadzorowane dla jak najlepszego efektu końcowego, czyli satysfakcji Klienta.